Een bijzonder studietraject van het buitengewoon beroepsonderwijs opleidingsvorm 3 type 1 tot hoger onderwijs. Ondanks zwakbegaafdheid (IQ 83), bovengroep licht mentale beperking (ook wel licht verstandelijke beperking genoemd), klassiek autisme en Gilles de la Tourette.

In zelfstudie leerde ik van nul af aan biologie, chemie, fysica, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, Engels en Frans voor de Examencommissie. Deze vakken kreeg ik niet in het buitengewoon beroepsonderwijs. Mijn studiemethode mindmapping hielp me enorm om mijn cognitieve beperking te overwinnen.

Advertenties